La torre de l’espanyol

divendres 14 de maig

22 h: projecció videomapping (cada 15 minuts)
23 h: fi projecció videomapping

VIDEOMAPPING

ARTISTES

5

MARCELO NARDONE

5

RAFAEL CANÇADO

5

VINI FABRETTI

5

BRUNO LIMA

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

RICARDO CANÇADO

#
M
$