la serra d’almos

dissabte 30 d’abril de 2022

22 h: projecció videomapping (cada 15 minuts)
23 h: fi projecció videomapping

VIDEOMAPPING

ARTISTES

5

RAFAEL CANÇADO

5

BRUNO LIMA

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

RICARDO CANÇADO

#
M
$