FLIX

dissabte 7 de maig de 2022

22 h: projecció videomapping (cada 15 minuts)
23 h: fi projecció videomapping

VIDEOMAPPING

ARTISTES

5

RAFAEL CANÇADO

5

BRUNO LIMA

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

RICARDO CANÇADO

#
M
$